széleskörű szakmai tapasztalat

lehetünk az ön ügyvédje.
Vegye fel velünk a kapcsolatot

Keressen bennünket, ha:

 • Büntetőügyben jogi konzultációra van szüksége. Felesleges aggódás helyett a tisztánlátás érdekében akkor is érdemes büntető ügyvéddel konzultálnia, ha az Ön tudomása szerint még „nincs ügy”, de várható, hogy a bűnüldöző hatóságok keresni fogják Önt.

 • Gyanúsítottként kihallgatásra idézték, hogy már az első (és sokszor a legfontosabb) kihallgatáson tapasztalt védőügyvéd legyen az Ön segítségére.

 • Hozzátartozóját őrizetbe vették, hogy még az előzetes letartóztatás elrendelése előtt az Ön hozzátartozója szakszerű védőügyvédtől kapjon büntetőjogi segítséget.

 • Vádat emeltek Önnel szemben, hogy a nyomozás esetleges kedvezőtlen eredményét a bírósági eljárás során korrigálni lehessen.

 • A büntető bíróság elítélte Önt, amit a másodfokú bírósági eljárás, avagy felülvizsgálat, illetve perújítás során szeretne korrigálni.

Dr. Szabó M. Attila
büntető ügyvéd 

Közel 20 éves ügyészi múlt,
az eljárási szabályok tökéletes ismerete,
most Önt segítheti!

Bennünket érdemes választania, mert:
  • Minket bármikor hívhat. Többen, csapatban dolgozunk, hogy szükség esetén az állandó elérhetőséget tudjuk ügyfeleinknek biztosítani.

  • Szükség esetén (mint például elfogás, házkutatás, őrizetbe vétel) akár éjszaka, illetve hétvégén is telefonálhat, akkor sem marad büntető ügyvéd segítsége nélkül.

  • Számunkra minden ügyfél ügye egyformán fontos, nincs „kis ügy” és „nagy ügy”, hiszen az ügyfélnek a saját ügye a legfontosabb, ezért védőügyvédként mindegyik ügyfelünk ügye fontos.

  • Odafigyelünk ügyfeleink ügyére, nem engedjük „elúszni” az ügyet, a védelem oldaláról megtehető bizonyítást (okiratok csatolása, kihallgatás indítványozása) a megfelelő időben tesszük meg.

  • Védőügyvédként támogatjuk Önt a büntetőeljárás különböző szakaszaiban, így a nyomozás során, az első, illetve a másodfokú bírósági tárgyalás alatt, valamint a rendkívüli perorvoslatok (felülvizsgálat, perújítás) során is.

  • Mindig tájékoztatjuk Önt külön kérés nélkül is, ha az Ön büntetőügyében bármi történik, e-mailben elküldjük az általunk készített beadványokat, valamint az Irodánkhoz érkezett iratokat (idézés, értesítés, szakvélemény, vádirat).

  • Figyelünk arra, hogy a büntetőeljárás során az Ön számára költségkímélő megoldást válasszuk.

  • Végigkísérjük Önt az Ön számára bonyolultnak tűnő nyomozás és bírósági tárgyalás során.

  Fellépünk a büntetőeljárás során Önt megillető jogok biztosítása érdekében.

Hívjon, ha büntető ügyvédre van szüksége! +36 70 600 1650

A büntető ügyvéd feladata

A büntetőügyben védőként eljáró ügyvéd feladata, hogy a nyomozóhatóság erőfölényét ellensúlyozva elősegítse védence büntetőeljárási jogainak érvényesülését, segítse védencét az adott ügyben a legmegfelelőbb védekezési taktika felépítésében, kiválasztásában, hogy az adott büntetőeljárásból a lehető legjobban „jöjjön ki”. A büntető ügyvéd az, aki az előzetes letartóztatásban levő gyanúsítottal korlátozás nélkül érintkezhet, aki – a büntetőeljárási szabályok szerint – megismerheti a védencére vonatkozó iratokat, aki védence érdekében észrevételeket és indítványokat tehet, aki már a nyomozás során felhívhatja a figyelmet az eljáró hatóság esetleges mulasztására, aki szorgalmazhatja a védencét mentő, a büntetőjogi felelősséget csökkentő bizonyítékok beszerzését, bizonyítási eljárások lefolytatását, aki segít védencének eligazodni a változó, esetenként nem egyértelmű – és akár a büntetőjogászok által is különbözőképpen értékelt – büntető anyagi és eljárásjogi jogszabályokban.

Dr. Hegedűs Antal

büntető ügyvéd

Miben segíthetnek Önnek Ügyvédi Irodánk büntető ügyvédei?

Általában egy büntetőeljárás, mint derült égből a villámcsapás, olyan váratlanul éri az ügyfelet, s míg az eljáró hatóság (rendőrség, Nemzeti Adó- és Vámhivatal) előre tervezi az ügyfelet érintő eljárási cselekményt (házkutatás, kihallgatás, őrizetbe vétel), addig az ügyfelet általában felkészületlenül éri a bűnüldöző hatóság adott cselekménye. Az első kihallgatásnak mind lélektanilag, mind nyomozás-taktikailag fontos szerepe van, s az itt tett vallomás ugyanúgy felhasználható bizonyítékként (akár az ügyfél ellen is!), mint bármi más, amit a nyomozás során a nyomozóhatóság bizonyítékként összegyűjt. Épp ezért különösen fontos, hogy már az első kihallgatáson az Ön védelmében olyan személy legyen jelen, aki az Ön érdekét képviseli. Ez a személy az Ön meghatalmazott védőügyvédje, aki ismeri a – utóbbi időkben gyorsan – változó büntető jogszabályokat, a nyomozóhatóság szakmai fogásait („trükkjeit”), s aki hideg fejjel segíti Önt már az első kihallgatás során is.
Mielőtt azt gondolnánk, hogy a büntetőeljárásban a gyanúsított, illetve tanú eljárási pozíciói egyértelműen tisztázottak, látni kell azt is, hogy nem egy esetben a nyomozás során az ügyfelet először tanúként hallgatják ki, majd hónapokkal később ugyanabban a büntetőeljárásban gyanúsítására is sor kerül, annak ellenére, hogy a Legfőbb Ügyészség körlevele szerint, ha már van adat arra, hogy az adott személy büntetőjogi felelőssége felmerülhet, akkor nem célszerű őt tanúként kihallgatni. Épp ezért nemcsak akkor indokolt büntető ügyvéd felkeresése, ha Önt gyanúsítottként idézték egy kihallgatásra, hanem akkor is célszerű lehet, ha tanúként kapott idézést a nyomozóhatóságtól. Ehhez Önnek joga van, mivel a büntetőeljárás során a tanú érdekében is eljárhat ügyvéd, aki jelen lehet a tanú kihallgatásán.
Ezért fontos, hogy ha Ön idézést kapott tanúkénti, vagy gyanúsítotti kihallgatásra, akkor keressen fel büntető ügyvédet, akivel végigbeszélheti, hogy mi történt, mi miatt idézhették Önt. Ennek tükrében lehet kialakítani a gyanúsítotti védekezést, hogy már az első kihallgatás is Önnek megfelelően sikerüljön. A magyar büntetőeljárás felépítése miatt a nyomozati szakban beszerzett bizonyítékoknak – így a gyanúsított vallomásának – nagy szerepe van a büntetőlejárás bírósági szakaszában is, hiszen a nyomozás során beszerzett és írásban rögzített bizonyítékok az eljáró bíró rendelkezésére állnak, így ismeri azokat. Ezért is lényeges, hogy már a nyomozás során megfelelő módon védekezzék, az Önt megillető jogokat gyakorolja. Ehhez indokolt tapasztalt védőügyvéd igénybevétele, aki csak és kizárólag az Ön érdekében jár el, az Ön tényelőadását valónak fogadja el, figyelemmel kíséri az Ön jogainak érvényesülését. Büntető ügyvéd segítsége azért is célszerű, mivel a büntetőeljárás során a védő szorgalmazza a terheltet (gyanúsítottat, vádlottat) mentő körülmények feltárását, a büntetőjogi felelősséget csökkentő adatok beszerzését. A kihallgatás általában kényelmetlen, de sokszor konfliktusos, vagy akár nyomasztó is az ügyfél számára, így ne tegye ki magát olyan helyzetnek, hogy Önnel szemben szakképzett, tapasztalt nyomozók járnak el, míg az Ön érdekében szakember, vagyis védőügyvéd nincs jelen a kihallgatáson. Büntető ügyvéd jelenlétében garantált a gyanúsítotti jogok érvényesülése, a büntetőeljárási szabályok megtartása. A büntetőeljárás bírósági szakaszában szintén célszerű a büntető ügyvéd részvétele, mivel a vádat képviselő ügyész professzionálisan felkészült, maradéktalanul ismeri a büntető jogszabályokat, s az ő feladata az állam büntetőjogi igényének érvényesítése.  Az ügyész ellensúlyozására indokolt igénybe venni büntető ügyvéd segítségét, hogy mindazok az adatok, tények, melyek a vádlott büntetőjogi felelősségét mentik, csökkentik, a vádlottat kedvezőbb színben tüntetik fel, azok a tárgyaláson felvett bizonyítás végén a bíróság rendelkezésére álljanak. Ezen adatok beszerzésére, illetve beszerzésük szorgalmazására a védőügyvéd köteles.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

5 + 2 =

1137 Budapest
Szent István krt. 22.
4.em. 1/A
kapucsengő: 64
Tel:+36 1 794 9525
iroda@barandy-szabom.hu