Oldal kiválasztása

Ha a válás a megoldás az Ön számára!

Jogi tanácsadásért érdemes válóperes ügyvédhez menni amikor felmerül a válás gondolata. Minden fontos élethelyzetre igaz, így a válásra különösen, hogy tudnunk kell milyen döntések állhatnak előttünk, és ezen döntéseknek milyen következményei lehetnek ránk, és a családunkra nézve. A válóperes jogi tanácsadás segít tisztán látni a helyzetet, mely lehetőséget nyit a döntés újragondolására, vagy a válás megindítására.

dr. Stegmajer Péter

Fontos tudni, hogy a válás során a bíróság azt vizsgálja, hogy a házaspár házasélete teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e, valamint, ha született gyermek, akkor az ő érdekét is figyelembe kell vennie. Tehát nem azt fogja vizsgálni, hogy a házasság megromlásában melyik házastárs a vétkes, hanem arról kell meggyőződnie a válás kimondását megelőzően, hogy a házasság véglegesen megromlott, és az a továbbiakban fenn nem tartható.

Megegyezésen alapuló válás esetén a bíróság felé kinyilvánított, közös akarat akkor utal a házasélet teljes és helyrehozhatatlan megromlására, ha az végleges elhatározáson alapul, befolyásmentes és egyező.
Véglegesnek tekinthető az elhatározás, ha a házastársak minden egyéb kérdésekben így pl.: a közös gyermek tekintetében a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek tartása, a különélő szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, házastársi tartás, a házastársi közös lakás használata kérdésében megegyeztek és ekkor egyezségüket a bíróság is jóváhagyja.

Keressen, ha profi válóperes ügyvédre van szüksége!
+36 70 600 1650

Az egyezség

 

A válás során a házastársak bíróság által jóváhagyott egyezségének a bírói ítélettel azonos hatálya van, vagyis ennek megfelelően szükség esetén jogi eszközökkel kikényszeríthetőnek, illetőleg önkéntes teljesítéskor is a végrehajtásra egyértelműen alkalmasnak kell lennie. A válás során az eljáró bíróság csak és kizárólag határozott, konkrét, egyértelmű és végrehajtható egyezséget hagyhat jóvá, olyat, amelyben a kötelezettség teljesítésének a határideje pontosan meghatározott, és amely nem tartalmaz bizonytalan, teljesíthetetlen feltételeket.

 

Keressen, ha profi válóperes ügyvédre van szüksége!

+36 70 600 1650

Tényállásos bontás

A házasélet megromlásához vezető folyamat egészét fel kell tárni a válóper során, annak megállapítása érdekében, hogy a házasság teljesen és helyrehozhatatlanul megromlott-e. Ehhez a bíróság elsősorban az érintett házastársakat hallgatja meg, de ezen túlmenően akár hivatalból is folytathat le bizonyítást (pl. tanúmeghallgatás).
Az alperes házastárs távolmaradása nem lehet akadálya sem a bizonyításnak, sem pedig a házasság felbontásának.
A teljes körű bizonyítás alapján folyó tényállásos válópereknek egyik típusa az, amikor csak a házastársak valamelyikének egyoldalú kérelmére és a másik fél ellenzése mellett folyik az eljárás, míg a másik típusnál ugyan mindkét házastárs egyetért a házasság felbontásával, de a megegyezéses bontás feltételei valamilyen okból mégis hiányoznak.

Válóperes ügyvéd segítsége mind az egyezség, mind a tényállásos bontás esetén kérhető.

Közös vagyon feltérképezése

Ha felmerül annak a gyanúja, hogy a házastársnak eltitkolt jövedelme vagy vagyona van,
vagy megpróbálja a céges vagyon egy részét „eltüntetni”, annak érdekében, hogy a
bíróság arról ne tudjon döntést hozni, indokolt lehet magánnyomozó szolgáltatás
igénybevétele, a vagyon felderítésére, és bizonyítására.
Ügyvédi Társulásunk együttműködik e téren nagy szakmai tapasztalattal rendelkező
magánnyomozó irodákkal, hogy ügyfeleinknek részére szakmailag a legjobb megoldást
tudjuk nyújtani.

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

4 + 9 =

1137 Budapest Szent István krt. 22. 4. emelet 1/A kapucsengő: 64
Tel:+36 1 794 9525
iroda@barandy-szabom.hu